DOPALACZE - ZABijACZE


Autorski program słowno-muzyczny w całości poświęcony problematyce dopalaczy


Charakterystyka programu:

Ludzie, zwłaszcza młodzi, często postępują nieodpowiedzialnie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach ryzykownych zachowań.

Dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu, odurzania się narkotykami lub zażywania dopalaczy ma spowodować zmianę postaw i w konsekwencji niepodejmowanie zachowań ryzykownych.

Temu właśnie służą moje spotkania z uczniami rożnego typu szkół. Oprócz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu profilaktyki uzależnień, przekazuję moje życiowe doświadczenia zamknięte w słowach piosenek.

W czasie spotkań, wspólnie z młodzieżą szukam odpowiedzi na pytania: „Co możemy zrobić?”, „Jak chronić siebie przed nałogami?”, a w szczególności „Jak ustrzec siebie i swoich bliskich przed zgubnym wpływem kontaktu z dopalaczami?

Wstrząsająca w swojej prostocie, zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej, tytułowa piosenka „DOPALACZE – ZABijACZE” jest ostrym sygnałem i przestrogą dla młodych ludzi chcących sięgnąć po ten rodzaj środków odurzających.

Autorskie piosenki są pytaniami kierowanymi do młodych ludzi o sens życia, o priorytety, o ich życiową postawę; czy znają swoje miejsce w społeczności, w której żyją, którą tworzą? Jak rozumiane są przestrogi rodziców, czy w porę ostrzegły? („Hej, dokąd idziesz?”, „W połowie drogi”. „Nie można wszystkiego naraz”)

Program rozpoczyna się relacją zdarzenia, które miało miejsce w jednym ze śląskich miast, a zostało opisane na łamach lokalnego tygodnika. Finałem tej tragedii była śmierć 22 - latka. Komentarze, które ukazały się pod internetowym wydaniem tego artykułu nie pozostawiają cienia wątpliwości, że dla „kolekcjonerów” nie ma litości, społecznego współczucia, bądź chęci zrozumienia. Jest za to pełna negacja i potępienie.

Cytuję wypowiedzi ludzi, którzy zażywali dopalacze, wiele lat byli pod ich działaniem a jednak udało im się wyrwać ze szponów uzależnienia. Przedstawiam także to, co mówią lekarze: - istnieją trudności w rozpoznawaniu składu chemicznego substancji, pod wpływem których znajdują się pacjenci na oddziałach ratunkowych, czy toksykologicznych...

Punktem kulminacyjnym programu jest prezentacja filmu nakręconego telefonem komórkowym, na którym zostało zarejestrowane zachowanie szesnastolatka po zażyciu dopalaczy. Dramat!

Czas trwania i uczestnicy programu:

- program jest realizowany w trzech wersjach czasowych: 45, 60 lub 90 minut,
- najlepszy odbiór gwarantują grupy do 100 – 150 uczniów,
- maksymalna, jednorazowa liczba odbiorców, to 300 – 400 osób.

Program może być prezentowany:

- jednoosobowo przez autora, który w ciekawy sposób realizuje
- założenia merytoryczne programu, śpiewa i gra na gitarze elektrycznej w duecie, wspierany przez perkusistę bądź drugiego gitarzystę,
- w składzie trzyosobowym: śpiew, gitara basowa, gitara elenktyczna, perkusja (na dużych, prestiżowych imprezach skład jest powiększany saksofon i dodatkowy wokal).

Adresaci:

- program jest realizowany w podziale na grupy wiekowe:
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
- uczniowie klas gimnazjalnych,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Poszczególne warianty programu uwzględniają specyfikę wieku beneficjentów.

Potrzeby techniczne:

- Zamawiający zapewnia nagłośnienie.
- jeśli szkoła nie posiada sprzętu spełniającego wymagania wykonawcy, mogę przyjechać z własnym nagłośnieniem i scenografią,
- mile widziany ekran, projektor lub laptop (wejście USB) z możliwością dokonania prezentacji slajdów i materiału filmowego.

Cena:

- kształtuje się w zależności od liczby wykonawców i odbiorców, czasu trwania oraz ilości spotkań,
- jest wypadkową pomiędzy oczekiwaniami wykonawcy a możliwościami zamawiającego,
- każdorazowo do uzgodnienia.

O autorze:

Od 17 lat stoję przy mikrofonie z gitarą w ręku i nadaję młodym ludziom, że warto żyć bez dodatkowego wspomagania, że warto być wolnym od nałogów i realizować swoje życiowe pasje.

Jestem autorem, producentem i wykonawcą, także z zespołem POZIOM 600, profilaktycznych programów słowno-muzycznych: „Jeszcze jeden krok do przodu...”, „Palisz, płacisz, zdrowie tracisz” oraz „Nie piję, nie palę, dobrze mi z tym”.
Najnowszy program, to „Z całej mocy STOP przemocy” piętnujący przemoc w szkole i rodzinie.

Piosenki z tych programów są osobistym komentarzem przekazywanym dzieciom i młodzieży. Dzielę się w ten sposób życiowym doświadczeniem jako nauczyciel, działacz społeczny, samorządowiec i ojciec trojga dorosłych już dzieci...

Mam dowody - co mnie cieszy i mobilizuje do dalszego działania - na trafność mojego słowno-muzycznego przekazu i wywoływaniu pożądanych emocji, refleksji oraz reakcji uczestników programu.

Zapraszam na stronę internetową: http://poziom600.pl/?profilaktyka,52

Piotr Cybułka

Powered by Quick.CMS