NIE PIJĘ, NIE PALĘ - DOBRZE MI Z TYM


Przedstawiam Państwu i zachęcam do realizacji w Waszych placówkach autorski program słowno-muzyczny zatytułowany„Nie piję, nie palę – dobrze mi z tym”.

Jest on doskonałym uzupełnieniem szkolnych działań profilaktycznych w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Wspomaga i uatrakcyjnia realizację kampanii społecznej "Mamo, tato, nie pal przy mnie, proszę".

W XX wieku palenie zabiło ponad 100 mln ludzi. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów, np.: udar mózgu, zawał serca, nowotwór płuc, wrzody żołądka.

Te i wiele innych, ważnych informacji przekazuję dzieciom, które są narażone na niebezpieczne dla ich zdrowia i rozwoju psycho-fizycznego bierne palenie. Podpowiadam, jak postępować wobec trucicieli, którymi w wielu przypadkach są najbliższe osoby, w tym rodzice.

Syntezą najważniejszych treści przeznaczonych do zapamiętania (może na całe życie), jest krótka, melodyjna, wpadająca w ucho piosenka, zawierająca w swojej treści tytuł programu:
Nie piję, nie palę,
dobrze mi z tym...

Program może być realizowany w podziale na grupy wiekowe: uczniowie klas I – III szkół podstawowych, uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych.


Poszczególne warianty programu uwzględniają specyfikę wieku beneficjentów.

Jednym z elementów spotkania jest prezentacja audio-wizualna, zawierająca m. inn. slajdy najciekawszych plakatów w tym temacie: Światowy Dzień Bez Papierosa (31 maja), Światowy Dzień Rzucania Palenia (19 listopada), STOP Biernemu Paleniu oraz plansze przedstawiające środki trujące jakie zawiera papieros.

Profilaktycznie i śpiewająco pozdrawiam
Piotr Cybułka

tel.: 606 726 319
e-mail: piotrcybulka@o2.pl

Zapraszam do zapoznania się z innymi autorskimi propozycjami z zakresu profilaktyki uzależnień i edukacji ekologicznej:
http://poziom600.pl/?profilaktyka,52
http://poziom600.pl/?edukacja,48

Jestem nauczycielem muzyki – posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przygotowanie pedagogiczne, uprawniające mnie do prezentowania programów edukacyjnych w placówkach oświatowych.

Powered by Quick.CMS