Z CAŁEJ MOCY STOP PRZEMOCY


autorski program słowno-muzyczny poświęcony przemocy w szkole i w rodzinie.

Żadna szkoła nie powinna być obojętna wobec przemocy!
Brak reakcji oznacza przyzwolenie.Przemoc, to jednorazowe lub powtarzające intencjonalne (celowe) działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Ma ona wiele form, postaci, wśród których najczęściej występuje:
- bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, niszczenie rzeczy, zamykanie w pomieszczeniu, rzucanie przedmiotami, wyłudzanie pieniędzy, okradanie itp. – mówimy wtedy o przemocy fizycznej,
- poniżanie, wyśmiewanie, przezywanie, grożenie, obgadywanie, ubliżanie, zawstydzanie, ciągłe krytykowanie, narzucanie własnych poglądów, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi itp. – mamy wtedy do czynienia z przemocą słowną, psychiczną,
- wrogie miny i gesty (może to być kciuk skierowany w dół; zatykanie nosa, kiedy dana osoba jest obok), izolowanie (nie dopuszczanie kogoś do zabawy, rozmów, czasem rano ustala się, że do danej osoby nikt się nie odezwie, nikt z nią nie usiądzie)itp. - przemoc bez słów i kontaktu fizycznego.


Proponowany program jest cennym uzupełnieniem wielu działań szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów.

Celem programu jest:
- uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną, słowną czy izolowaniem,
- kształtowanie w dzieciach postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych,
- uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich,
- ćwiczenie umiejętności budowania klasowych i szkolnych programów wychowawczych zmniejszających poziom agresji wśród dzieci,
- pokazanie roli i znaczenia domu, rodziny w kształtowaniu się wśród dzieci ról: sprawców, ofiar oraz biernych obserwatorów.

Istotą programu jest przekazywanie dzieciom treści związanych z przemocą za pomocą autorskich piosenek. Połączenie słowa i muzyki jest sprawdzonym sposobem przekazywania ważnych treści społecznych kierowanych do odbiorcy jakim jest dziecko – ciekawe, wrażliwe, wymagające.

Piosenka jest najlepszym nośnikiem ważnych treści. Ułatwia ich zapamiętanie, daje satysfakcję z wspólnego śpiewania, zwłaszcza, gdy melodia łatwo wpada w ucho. Potwierdzeniem tego jest opinia wyrażona na stronie internetowej jednej ze szkół:


„Grając na gitarze i śpiewając, Pan Piotr błyskawicznie nauczył uczniów tekstów piosenek, które dotyczyły rodziny, unikania przemocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Z sali gimnastycznej roznosiły się na całą szkołę słowa pouczających piosenek:

,,Z całej mocy STOP przemocy, już najwyższy czas.
Z całej mocy STOP przemocy dla każdego z nas”;


,,Mamo, tato, bardzo was kocham,
Mamo, tato, kochajcie mnie też.
Mamo, tato, bądźmy rodziną
-Razem lepiej jest !”


Ważna, merytoryczna część programu, zatytułowana „Tworzymy kodeks klasowy”, to zachęcenie uczestników spotkania do opracowania lub porównania własnych klasowych programów wychowawczych, zmniejszających poziom agresji wśród dzieci z tym, przygotowanym przeze mnie. Trzynaście punktów, tyleż samo problemów i podpowiedzi jak je rozwiązywać w praktyce.

Czas trwania i uczestnicy programu:
Program jest realizowany w dwóch wersjach czasowych: 45 lub 60 minut.
Najlepszy odbiór gwarantują grupy do 100 – 120 uczniów.

Program może być prezentowany:
- jednoosobowo przez autora, który w ciekawy i przekonujący sposób mówi, (realizując założenia merytoryczne programu), śpiewa i gra na gitarze,
- w duecie, wspierany przez perkusistę bądź drugiego gitarzystę,
- w składzie trzyosobowym: śpiew, gitara basowa, gitara, perkusja.

Adresaci:
Program jest realizowany w podziale na grupy wiekowe:
- uczniowie klas I -III, IV – VI, VII – VIII szkół podstawowych.
Poszczególne warianty programu uwzględniają specyfikę wieku odbiorców.

Potrzeby techniczne:
- Zamawiający zapewnia nagłośnienie,
- jeśli szkoła nie posiada sprzętu spełniającego wymagania wykonawcy, mogę przyjechać z własnym nagłośnieniem i scenografią – wiele mówiącym roll-upem,
- mile widziany ekran, projektor lub laptop (wejście USB) z możliwością dokonania prezentacji slajdów.

Uczestnicy otrzymują ulotki z tekstami piosenek, co w znacznym stopniu ułatwia zapamiętywanie tekstu i melodii.

Profilaktycznie i śpiewająco pozdrawiam

Piotr Cybułka

tel.: 606 726 319 e-mail: piotrcybulka@o2.pl


Zapraszam do zapoznania się z innymi autorskimi propozycjami z zakresu profilaktyki uzależnień i edukacji ekologicznej:
http://poziom600.pl/?profilaktyka,52
http://poziom600.pl/?edukacja,48


„Piosenki z tych programów są osobistym komentarzem przekazywanym dzieciom i młodzieży. Dzielę się w ten sposób życiowym doświadczeniem jako nauczyciel, działacz społeczny, ojciec trojga dorosłych już dzieci, dziadzio czworga wnucząt...”


Jestem nauczycielem muzyki – posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przygotowanie pedagogiczne, uprawniające mnie do prezentowania programów edukacyjnych w placówkach oświatowych.

Powered by Quick.CMS